Platební a dodací podmínky

Platba:
Cena za objednávku je určena produkty a k nim příslušnými obalovými materiály; obalové materiály jsou nedílnou součástí objednávky a jsou vždy automaticky přiřazeny k objednaným produktům.
Uživatel může platit objednávku v hotovosti, nebo při předání zboží platební kartou u řidiče, který dovezl zboží.

Doprava:
Doprava objednaného zboží je účtována dle platného ceníku viz. zóny rozvozu uvedených na webových stránkách Provozovatele.

Tyto podmínky jsou platné od 1.4.2023

rozvoz jídla Jablunkov a okolí, pizza Jablunkov a okolí