Reklamační řád

Uživatel má právo na reklamaci Služby, pokud obsluha restaurace Poskytovatele přinese jiné zboží, než je obsaženo v objednávce v Systému. Uživatel osloví obsluhu restaurace a nebo řidiče při doručení zboží, požádá o nápravu doneseného zboží dle Objednávky, pokud je to možné. Uživatel má právo na vrácení peněz pokud objednávka nebude kladně vyřízena a doručena, dle předem vytvořené objednávky Uživatele. Vrácení zaplacené částky proběhne hotově v prostorách restaurace Pod Kympóm, adresa Bukovec 373, 739 85 Bukovec, po domluvě s obsluhou restaurace Poskytovatele.

Čas doručení po vytvoření objednávky Uživatelem je pouze orientační a proto čas doručení objednávky vždy určuje Provozovatel. Při nedodržení doručení času u objednávky vytvořenou Uživatelem, nelze objednávku reklamovat.

Provozovatel má právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud požadovaný čas Uživatelem není ze strany Provozovatele splnitelný ani v odsouhlaseném náhradním termínu, který Uživatel vyznačí při dokončení objednávky na webu.

Tento reklamační řád je platný od 1.4.2023

rozvoz jídla Jablunkov a okolí, pizza Jablunkov a okolí